RAAMATUPIDAMINE

Raamatupidamine aitab ettevõttes tagada korra ja pakub sisendit otsuste tegemisel. Hästi struktureeritud raamatupidamine ei taga mitte ainult seaduste täitmise ja bürokraatliku korra, vaid on eelduseks iga ettevõtte ja organisatsiooni juhtimisel.

Lisaks raamatupidamise teenusele pakume oma klientidele igakülgset abi maksualastes küsimustes, omahinna arvutamisel, erinevate mõõdikute seadmisel ja muudes finants-  ning juhtimisarvestuse küsimustes.

Oleme seadnud oma eesmärgiks pakkuda igale kliendile vajadustele vastavat teenust parima hinna-kvaliteedi suhtega.

Korraldame terviklikku raamatupidamist väikese ja keskmise suurusega äriühingutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele, mittetulundusühingutele ja korteriühistutele.